மூடு

பிரதம மந்திரி-கிஸான் சம்மன் நிதி

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வட்டம் வாரியாக கிராமத்தில் வசிக்காத பட்டாதாரர்கள் விவரம்
வரிசை எண் வட்டம் பட்டாதாரர்
1. திண்டுக்கல் கிழக்கு விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [849 KB]
2. நிலக்கோட்டை விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [1 MB]
3. நத்தம் விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [644 KB]
4. ஆத்தூர் விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [389 KB]
5. பழனி விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [550 KB]
6. ஒட்டன்சத்திரம் விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [619 KB]
7. வேடசந்தூர் மற்றும் குஜிலியம்பாறை விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [921 KB]
8. கொடைக்கானல் விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [1 MB]
9. திண்டுக்கல் மேற்கு விவரங்களை பார்க்க இங்கே சொடுக்குக [1 MB]