மூடு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – அரசு தலைப்பு ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர் / இரவுக்காவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – அரசு தலைப்பு ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர் / இரவுக்காவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – அரசு தலைப்பு ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர் / இரவுக்காவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

திண்டுக்கல் மாவட்டம் – ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு – அரசு தலைப்பு ஈப்பு ஓட்டுநர் / அலுவலக உதவியாளர் / இரவுக்காவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

11/11/2019 20/11/2019 பார்க்க (346 KB)