மூடு

காலிப்பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் – ஒன்றிய தலைப்பில் ஒட்டன்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில்

காலிப்பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் – ஒன்றிய தலைப்பில் ஒட்டன்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
காலிப்பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் – ஒன்றிய தலைப்பில் ஒட்டன்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில்

காலிப்பணியிடங்கள் நேரடி நியமனம் – ஒன்றிய தலைப்பில் ஒட்டன்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தில் – அலுவலக உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு  நேரடி நியமனம்

13/09/2022 14/10/2022 பார்க்க (2 MB)