மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
குழந்தைகள் நலன் – சமூகப்பாதுகாப்புத்துறை – திண்டுக்கல்

குழந்தைகள் நலன் – சமூகப்பாதுகாப்புத்துறை – திண்டுக்கல் மாவட்ட குழந்தை நலக்குழுவிற்கு தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் புதிதாக தேர்ந்தெடுத்தல்

01/09/2021 15/09/2021 பார்க்க (2 MB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு ஒன்றிய தலைப்பு அலுவலக உதவியாளர்/ பதிவுறு எழுத்தர்/இரவுக்காவலர் பணிக்கான விண்ணப்பம்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு ஒன்றிய தலைப்பு அலுவலக உதவியாளர்/ பதிவுறு எழுத்தர்/இரவுக்காவலர் பணிக்கான விண்ணப்பம்.

22/12/2020 18/01/2021 பார்க்க (8 MB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு ஒன்றிய தலைப்பு அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கான விண்ணப்பம்.

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகு ஒன்றிய தலைப்பு அலுவலக உதவியாளர் பணிக்கான விண்ணப்பம்.

22/12/2020 18/01/2021 பார்க்க (4 MB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை – பொறியியல் பிரிவு – பணிப்பார்வையாளர்கள் / இளநிலை வரைவு தொழில் அலுவலர் – நேரடிநியமனம் மூலம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புவது

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை – பொறியியல் பிரிவு – பணிப்பார்வையாளர்கள் / இளநிலை வரைவு தொழில் அலுவலர் – நேரடிநியமனம் மூலம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புவது

09/12/2020 07/01/2021 பார்க்க (2 MB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை – பொறியியல் பிரிவு – பணிப்பார்வையாளர்கள் / இளநிலை வரைவு தொழில் அலுவலர் – நேரடிநியமனம் மூலம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புவது

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை – பொறியியல் பிரிவு – பணிப்பார்வையாளர்கள் / இளநிலை வரைவு தொழில் அலுவலர் – நேரடிநியமனம் மூலம் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்புவது

06/11/2020 27/11/2020 பார்க்க (2 MB)
பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணியிடம் நிரப்புதல்

பள்ளி சத்துணவு மையங்களில் காலியாக உள்ள சத்துணவு அமைப்பாளர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணியிடம் நிரப்புதல்

01/10/2020 07/10/2020 பார்க்க (1 MB)
சமையலர் காலி பணியிடங்கள் நிரப்புதல் – பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலம்

சமையலர் காலி பணியிடங்கள் நிரப்புதல் – பிற்படுத்தப்பட்டோர் மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலம்

10/09/2020 18/09/2020 பார்க்க (1 MB)
சமூக பாதுகாப்புத் துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் – கணக்காளர் பதவி காலிப்பணியிடம்

சமூக பாதுகாப்புத் துறை, ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் – கணக்காளர் பதவி காலிப்பணியிடம்

09/03/2020 24/03/2020 பார்க்க (684 KB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திண்டுக்கல் மாவட்டம் – சாலை ஆய்வாளர் காலி பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித்துறை, திண்டுக்கல் மாவட்டம் – சாலை ஆய்வாளர் காலி பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

28/01/2020 26/02/2020 பார்க்க (582 KB)
கால்நடை பராமரிப்புத் துறை -திண்டுக்கல் மாவட்டம் – ஆட்சேர்ப்பு

கால்நடை பராமரிப்புத் துறை -திண்டுக்கல் மாவட்டம் – ஆட்சேர்ப்பு

27/01/2020 10/02/2020 பார்க்க (1,011 KB)