மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டு

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி பார்க்க / பதிவிறக்கம் செய்ய
மாவட்ட புள்ளி விவர அறிக்கை 2020-2021 16/02/2022 பார்க்க (8 MB)
மாவட்ட புள்ளி விவர அறிக்கை 2019-2020 Vol II 10/03/2021 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட புள்ளி விவர அறிக்கை 2019-2020 Volume I 10/03/2021 பார்க்க (10 MB)
குருதி வங்கி ரத்த தான முகாம் District Government Headquarters Hospital, Dindigul – Annual Blood Donation Camp Calendar (Mar 2020-Aug 2020) 21/02/2020 பார்க்க (151 KB)
12.09.2019-ல் நடந்த மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் குழு கூட்டத்தின் குறிப்பு 24/10/2019 பார்க்க (1 MB)
25.09.2019-ல் நடந்த மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் குழு கூட்டத்தின் குறிப்பு 24/10/2019 பார்க்க (844 KB)
09.10.2019-ல் நடந்த மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் குழு கூட்டத்தின் குறிப்பு 24/10/2019 பார்க்க (991 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டம் செயல்படுத்தும் பொருட்டு மாவட்ட குழு அமைத்தல் (மாண்புமிகு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் OA No.710 – 713/2017 தீர்ப்பு நாள் : 15/07/2019) 06/09/2019 பார்க்க (2 MB)
மாவட்ட கணக்கெடுப்பு – சுரங்க நிலவியல் துறை,திண்டுக்கல் 19/03/2019 பார்க்க (5 MB)
தினக்கூலி – 2018- 2019ம் நிதியாண்டு தினக்கூலி நிர்ணயம் 25/09/2018 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட புள்ளி விவர அறிக்கை 2018-2019 11/03/2020 பார்க்க (7 MB)
விவசாய மானியம் 01/05/2018 பார்க்க (983 KB)