மூடு

உதவி அழைப்பு

உதவி அழைப்புகள் எண்கள்
வகை தொலைபேசி எண்
காவல் 100
தீயணைப்பு 101
அவசர ஊர்தி 102
பேரிடர் மேலாண்மை 108
பாலியல் வன்கொடுமை 181
மாநில கட்டுப்பாட்டு அறை 1070
மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு அறை 1077
எய்ட்ஸ் 1097
குழந்தை பாதுகாப்பு 1098
விபத்து அவசர அழைப்பு 1099