மூடு

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்

 

உள்ளாட்சி நிர்வாகம்
வரிசை எண் பெயர் விவரங்கள்
1. மாநகராட்சி திண்டுக்கல் மாநகராட்சி
2. நகராட்சி
  • நகராட்சி (3)
    • பழனி நகராட்சி
    • ஒட்டன்சத்திரம் நகராட்சி
    • கொடைக்கானல் நகராட்சி