மூடு

தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம்

திண்டுக்கல் –தகவல் பெறும் உரிமைச்சட்டம்

தகவல் பெறும் உரிமை சட்டம் 2005 – சொடுக்குக

வழிகாட்டி கையேடு – (PDF 1.15 MB)

பல துறைகளில் உள்ள உதவி பொது தகவல் அலுவலர், பொது தகவல் அலுவலர் மற்றும் மேல்முறையீட்டு அலுவலர்களின் விவரங்கள்
துறை இணைப்பு
பேரூராட்சி விவரம் [PDF 81 KB]
மாவட்ட சமூக நல அலுவலகம் விவரம் [PDF 36 KB]
மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை விவரம் [PDF 273 KB]
நெடுஞ்சாலைத்துறை விவரம் [PDF 24 KB]