மூடு

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்

 

சட்டமன்ற தொகுதிகள்
வரிசை எண் தொகுதியின் பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்
1. 127. பழனி சொடுக்குக
2. 128. ஒட்டன்சத்திரம் சொடுக்குக
3. 129. ஆத்தூர் சொடுக்குக
4. 130. நிலக்கோட்டை சொடுக்குக
5. 131. நத்தம் சொடுக்குக
6. 132. திண்டுக்கல் சொடுக்குக
7. 133. வேடசந்தூர் சொடுக்குக

 

பாராளுமன்ற தொகுதி
வரிசை எண் தொகுதியின் பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்
1. திண்டுக்கல் சொடுக்குக