மூடு

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டு

திண்டுக்கல் மாவட்டம்

பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி
திருமதி மொ.நா. பூங்கொடி, இ.ஆ.பமாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்collrdgl[at]nic[dot]in0451-2460084
திரு. சே.ஹா.சேக் முகையதீன்மாவட்ட வருவாய் அலுவர்dro[dot]tndgl[at]nic[dot]in0451-2460300
Dr.A.Pradeep, IPSமாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்sp[dot]dgl[at]tncctns[dot]gov[dot]in0451-2461500