மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

 

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்
வ.எண் பெயர் ஆரம்பம் முடிவு
28. திருமதி மொ.நா. பூங்கொடி, இ.ஆ.ப., 22-05-2023 இது நாள் வரை
27. முனைவர் எஸ்.விசாகன், இ.ஆ.ப 17-06-2021 21-05-2023
26. திருமதி. மு.விஜயலட்சுமி இ.ஆ.ப 01-07-2019 16-06-2021
25. திரு. டாக்டர். டி.ஜி. வினய், இ.ஆ.ப., 31-07-2016 30-06-2019
24. திரு. டி.என். ஹரிகரன், இ.ஆ.ப., 04-06-2016 05-07-2016
23. திரு. கே. வீர ராகவ ராவ், இ.ஆ.ப., 31-05-2016 04-06-2016
22. திரு. சத்யபிரதா சாகு, இ.ஆ.ப., 24-04-2016 24-05-2016
21. திரு. டி.என். ஹரிகரன், இ.ஆ.ப., 28-12-2014 24-04-2016
20. திரு. என். வெங்கடாஜலம், இ.ஆ.ப., 29-02-2012 28-12-2014
19. திரு. கே. நாகராஜன், இ.ஆ.ப., 06-06-2011 29-02-2012
18. திரு. எம். வள்ளலார், இ.ஆ.ப., 02-07-2009 05-06-2011
17. திரு. ஆர். கிர்லோஷ்குமார், இ.ஆ.ப., 21-02-2009 02-07-2009
16. திருமதி ஆர். வாசுகி, இ.ஆ.ப., 07-11-2007 21-02-2009
15. திருமதி பி. அமுதா, இ.ஆ.ப., 01-10-2007 05-11-2007
14. திருமதி ஆர். வாசுகி, இ.ஆ.ப., 24-05-2006 08-09-2007
13. திரு. எஸ். முருகையா, இ.ஆ.ப., 04-06-2004 23-05-2006
12. திரு. டாக்டர். பி. செந்தில்குமார், இ.ஆ.ப., 28-03-2002 03-06-2004
11. திரு. ஆர். தியாகராஜன், இ.ஆ.ப., 11-06-2001 25-03-2002
10. திரு. ஹர்மந்தர்சிங், இ.ஆ.ப., 01-05-2000 11-06-2001
9. திரு. ஏ.எஸ். ஜீவரத்தினம், இ.ஆ.ப., 10-05-1998 01-05-2000
8. திரு. விக்ரம் கபுர், இ.ஆ.ப., 19-05-1997 09-05-1998
7. திரு. சி. சந்திரமௌலி, இ.ஆ.ப., 03-06-1996 18-05-1997
6. திரு. தி. பிச்சாண்டி, இ.ஆ.ப., 31-01-1994 02-06-1996
5. திரு. ரமேஷ்ராம் மிஸ்ரா, இ.ஆ.ப., 27-02-1992 02-01-1994
4. திரு. பிரித்விராஜ் லங்தாசா, இ.ஆ.ப., 25-07-1991 26-02-1992
3. திரு. சக்திகந்த தாஸ், இ.ஆ.ப., 03-05-1989 24-07-1991
2. திரு. மிருத்யுஞ்சன் சாரங்கி, இ.ஆ.ப., 08-05-1987 02-05-1989
1. திரு. எம். மாதவன் நம்பியார், இ.ஆ.ப., 15-09-1985 07-05-1987