மூடு

முனைவர் ச.விசாகன்., இஆப


District Collector
முனைவர் ச.விசாகன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் 17.06.2021 அன்று திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.