மூடு

வருவாய் நிர்வாகம்

வருவாய் கோட்டம் வருவாய் வட்டம் வருவாய் கிராமம்
3
10
361 [PDF 212 KB]
வருவாய் கோட்டம்
வரிசை எண் கோட்டம்
1. திண்டுக்கல்
2. பழனி
3. கொடைக்கானல்
வருவாய் வட்டம்
வரிசை எண் வட்டம்
1. திண்டுக்கல் கிழக்கு
2. நிலக்கோட்டை
3. நத்தம்
4. ஆத்தூர்
5. பழனி
6. ஒட்டன்சத்திரம்
7. வேடசந்தூர்
8. கொடைக்கானல்
9. திண்டுக்கல் மேற்கு
10. குஜிலியம்பாறை