அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
LOCATION AND HYDRAULIC DETAILS OF TANKS UNDER THE CONTROL OF MANJALAR BASIN DIVISION, PERIYAKULAM.

LOCATION AND HYDRAULIC DETAILS OF TANKS UNDER THE CONTROL OF MANJALAR BASIN DIVISION, PERIYAKULAM.

21/06/2019 31/12/2019 பார்க்க (147 KB)
கிராம பஞ்சாயத்து, பஞ்சாயத்து யூனியன் நீர் நிலைகள் 10/06/2019 31/12/2019 பார்க்க (384 KB)
மஞ்சளார் பேசின் டிவிஷன், பெரியகுளம் 10/06/2019 31/12/2019 பார்க்க (256 KB)
நங்காஞ்சியார் பேசின் டிவிஷன் 10/06/2019 31/12/2019 பார்க்க (534 KB)
ஆவணகம்