மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை – ஈப்பு கழிவு நீக்கம் செய்யப்பட்டது – பொது ஏலம்

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை – ஈப்பு கழிவு நீக்கம் செய்யப்பட்டது – பொது ஏலம்

10/01/2022 20/01/2022 பார்க்க (533 KB)
தமிழ்நாடு நீர்நில வள திட்டம் 2021-2022

விதைகள், உரம், இரசாயனம் ஒப்பந்த புள்ளி கோருதல் -1

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (911 KB)
தமிழ்நாடு நீர்நில வள திட்டம் 2021-2022

விதைகள், உரம், இரசாயனம் ஒப்பந்த புள்ளி கோருதல் -2

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (813 KB)
தமிழ்நாடு நீர்நில வள திட்டம் 2021-2022

விதைகள், உரம், இரசாயனம் ஒப்பந்த புள்ளி கோருதல் -3

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (1 MB)
தமிழ்நாடு நீர்நில வள திட்டம் 2021-2022

விதைகள், உரம், இரசாயனம் ஒப்பந்த புள்ளி கோருதல் -4

09/07/2021 23/07/2021 பார்க்க (897 KB)
TASMAC காலி அட்டைப் பெட்டிகள் மற்றும் காகித கழிவுகள் பெற்று கொள்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி-2020

TASMAC காலி அட்டைப் பெட்டிகள் மற்றும் காகித கழிவுகள் பெற்று கொள்வதற்கான ஒப்பந்தப்புள்ளி-2020

16/09/2020 28/09/2020 பார்க்க (794 KB)
Procurement For Green Manure Seeds Daincha

Tender for green manure seeds procurement notification

03/06/2020 15/06/2020 பார்க்க (852 KB)
வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

22/10/2019 24/10/2019 பார்க்க (875 KB)
டாஸ்மாக் – ஒப்பந்தப்புள்ளி

டாஸ்மாக் – ஒப்பந்தப்புள்ளி

30/07/2019 11/09/2019 பார்க்க (222 KB)
டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் – கொரிஜென்டம்

டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் – கொரிஜென்டம்

கடைசி நாள் : 11/09/2019 3:00 PM

09/08/2019 11/09/2019 பார்க்க (133 KB)
டாஸ்மாக் போக்குவரத்து வாகன அணுமதி ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு

டாஸ்மாக் போக்குவரத்து வாகன அணுமதி ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு

21/06/2019 30/06/2019 பார்க்க (721 KB)