மூடு

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்

ஒப்பந்தப்புள்ளிகள்
தலைப்பு விவரம் ஆரம்ப தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

வேளாண்மை-பயிர் பாதுகாப்பு திட்டம்- 2019- 20 மக்காச்சோளப் பயிரில் படைப்புழு மேலாண்மைக்கு ஒட்டுமொத்த் தெளிப்புத் திட்டம் செயல்படுத்துதல்

22/10/2019 24/10/2019 பார்க்க (875 KB)
டாஸ்மாக் – ஒப்பந்தப்புள்ளி

டாஸ்மாக் – ஒப்பந்தப்புள்ளி

30/07/2019 11/09/2019 பார்க்க (222 KB)
டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் – கொரிஜென்டம்

டாஸ்மாக் பார் டெண்டர் – கொரிஜென்டம்

கடைசி நாள் : 11/09/2019 3:00 PM

09/08/2019 11/09/2019 பார்க்க (133 KB)
டாஸ்மாக் போக்குவரத்து வாகன அணுமதி ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு

டாஸ்மாக் போக்குவரத்து வாகன அணுமதி ஒப்பந்த புள்ளி அறிவிப்பு

21/06/2019 30/06/2019 பார்க்க (721 KB)