மூடு

பொது (தேர்தல்கள்) துறை – தேர்தல் பிரிவு


வாக்குச்சாவடிகள் – திண்டுக்கல் மாவட்டம் 2021

வாக்குச்சாவடிகள்
SNo. Assembly Polling Stations
1. 127 Palani View (PDF )
2. 128 Oddanchatram View (PDF )
3. 129 Athoor View (PDF )
4. 130 Nilakkottai View (PDF )
5. 131 Natham View (PDF )
6. 132 Dindigul View (PDF )
7. 133 Vedasandur View (PDF )

 

சிறப்பு சுருக்க திருத்தம் – 2022

Election Commission of India (ECI) Quarterly Magazines:

எனது வாக்கு முக்கியமானது (My Vote Matters), June-September 2019, Vol 1.3
எனது வாக்கு முக்கியமானது (My Vote Matters), January 2020, Vol 1.4