மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  • பட்டா சிட்டா பார்வையிட
  • அ-பதிவேடு
  • பட்டா சரிபார்க்க
  • பொறம்போக்கு நிலம் சரிபார்க்க

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

இடம், இருப்பிடம் : மாவட்ட ஆட்சியரகம் | மாநகரம் : திண்டுக்கல் | அஞ்சல் குறியீட்டு : 624004
மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in